Formy pomocy

Terapia dzieci i młodzieży
Terapia grupowa
Terapia indywidualna
Warsztaty terapeutyczne