Formy pomocy

Biofeedback
Grupy wsparcia
Zgłoszenia e-mailem:
centrum@swiatlodlazycia.org.pl
Grupy wsparcia wymagają naboru, po którym ogłoszony zostanie termin rozpoczęcia zajęć. Warunkiem udziału w zajęciach jest wypełnienie i przesłanie ankiety zgłoszeniowej.
Cztery razy w tygodniu
Spotkania dla osób borykających się z anoreksją i bulimią (90 minut)
370 zł
Spotkania dla osób borykających się z otyłością (90 minut)
370 zł
Dwa razy w miesiącu
Spotkania dla osób borykających się z anoreksją i bulimią (120 minut)
120 zł
Spotkania dla osób borykających się z otyłością (120 minut)
120 zł
Terapia dzieci i młodzieży
Terapia grupowa
Terapia indywidualna
Warsztaty terapeutyczne