Nasz zespół

 •   prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko

 

Kierownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Specjalista psychiatrii i medycyny paliatywnej, certyfikowany psychoonkolog, autorka wielu publikacji z zakresu psychoonkologii.

 

Urodziła się w Gdańsku. Studia na Wydziale Lekarskim ukończyła w 1961 roku. W latach 1962-69 pracowała w szpitalu psychiatrycznym Srebrzysko, uzyskała specjalizację z psychiatrii i obroniła doktorat. W latach 1976-87 pracowała w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, uzyskała stopień doktora habilitowanego, w 1985 r. stopień profesora nadzwyczajnego. W latach 1987-1996 była wykładowcą na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1996-2005 była kierownikiem Zakładu Medycyny Paliatywnej Akademii Medycznej w Gdańsku. w 2003 r. uzyskała specjalizacje w zakresie medycyny paliatywnej. W latach 2000-2006 r. pełniła funkcję konsultanta krajowego w zakresie medycyny paliatywnej. W 2005 r. przeszła na emeryturę. Od 2003 r. jest kierownikiem Katedry Psychiatrii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, jest także konsultantem w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku. Pracuje na Uniwersytecie SWPS.

 

 

 •   Paweł Oniszczuk

 

 Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w trakcie specjalizacji z psychiatrii. Obecnie pracuje na Oddziale XI Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in., na Oddziale IV Psychogeriatrycznym Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie, Oddziale XI Ogólnopsychiatrycznym Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie,  Oddziale Leczenia Ostrych Zaburzeń Psychicznych w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy, Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczy, Oddziale Ogólnopsychiatrycznym IV – Klinika Psychiatrii UM w Białymstoku, Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego w Warszawie, w Poradni Psychiatrii Dziecięcej z Gabinetem Psychologicznym Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku,  na dyżurach w oddziałach ogólnopsychiatrycznych, detoksykacyjnym, odwykowym i rehabilitacji psychiatrycznej. Zajmuje się diagnozą i leczeniem wszelkich zaburzeń o podłożu psychicznym, depresji, zaburzeń afektywnych, nerwic,  zaburzeń związanych ze stresem, zaburzeń pamięci, wieku podeszłego, uzależnień czy też kryzysów życiowych.   W leczeniu opiera się tylko na udowodnionych naukowo, skutecznych metodach leczenia. Dla wielu pacjentów pierwsza wizyta u lekarza psychiatry jest bardzo trudna, dlatego w pracy stwarza atmosferę akceptacji, poczucia bezpieczeństwa i pełnego zrozumienia zgłaszanych problemów. Stale współpracuje z psychologami, psychoterapeutami oraz lekarzami innych specjalizacji, tak aby pomóc każdemu pacjentowi jak najlepiej. Swoją wiedzę wzbogaca udziałem w konferencjach psychiatrycznych.

 

 

 

 •   Edyta Klimaszewska 

 

Jest psychoterapeutą psychodynamicznym, kształci się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyła wieloletnie studia humanistyczne na UKSW i UW.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica oraz w Ośrodku Psychoterapii i Wsparcia dla Rodzin „Plaster Miodu”. Ukończyła kurs dla trenerów „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, w celu wspierania rodziców w procesie wychowawczym.

W Poradni „Światełko” prowadzi psychoterapię indywidualną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •   Krzysztof Chwiedczenia 

 

Psychoterapeuta, posiada ponad 15-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami cierpiącymi na problemy psychiczne. Zdobywał je pracując wiele lat w Ośrodku pobytu dziennego dla osób dorosłych cierpiących na zaburzenia psychiczne, Prywatnym Centrum Pomocy Psychologicznej oraz Oddziale dla dzieci i młodzieży, będącym częścią Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii, gdzie pracuje obecnie.  Aktualnie prowadzi również ambulatoryjnie terapię indywidualną w Poradni „Światełko”, skierowaną do osób dorosłych, dzieci i młodzieży, doświadczających w swoim życiu trudności i kryzysów emocjonalnych różnego pochodzenia. Ma doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie psychotycznym. Posiada Certyfikat Terapeuty Środowiskowego wydany przez Sekcję Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę indywidualną poddaje regularnej superwizji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Ewelina Pietrzak 

 

Jest absolwentką 3 roku Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich – Członka European Association of Psychotherapy (EAP) oraz European Association of Integrative Psychotherapy (EAIP). Odbyła kurs prowadzenia terapii i edukacji dzieci z autyzmem sygnowany przez Synapsis. Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapie par w podejściu integratywnym w nurcie psychodynamicznym oraz socjoterapię, filmoterapię i arteterapię.   Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii „12 kroków ku pełni życia”. Współpracowała z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Mazurkiewicza w Pruszkowie i z Ośrodkiem terapeutyczno-edukacyjnym „Dom Przyjaciół” w Sulejówku. W ramach współpracy z Fundacją Światło Dla Życia prowadzi terapie indywidualne pacjentek w Specjalistycznym Ośrodku Terapeutycznym ALIRA oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego w Warszawie.

 

 

 

 

 •   Olga Barbarska

 

Dr n. o zdrowiu  – dietetyk, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi konsultacje indywidualne, realizuje warsztaty edukacyjne i kulinarno-żywieniowe. Doświadczenie zdobywała jako dietetyk w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica, następnie prowadziła konsultacje w ramach projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. Łącząc poradnictwo dietetyczne z pracą naukową na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w 2019 roku uzyskała tytuł doktora nauk o zdrowiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •   Marta Adamiuk

 

Specjalista psychodietetyki, trener żywienia i instruktor fitness. Absolwentka UW oraz Uniwersytetu SWPS, gdzie w 2019 roku z wyróżnieniem ukończyła studia podyplomowe z psychodietetyki. Jest w trakcie specjalistycznego kursu online spersonalizowanego leczenia psychologicznego zaburzeń odżywiania (CBT-E: enhanced cognitive behaviour therapy) w ramach Centre for Research on Eating Disorders (CREDO) przy Uniwersytecie w Oksfordzie. Aktualnie również studentka Wydziału Psychologii UW. Regularnie uczestniczy w szkoleniach, kursach i konferencjach branżowych i zgłębia literaturę fachową oraz dane z najnowszych badań naukowych.

Współpracę z Fundacją znaczyła jako stażystka w ośrodku „ALIRA”, gdzie odbywała dyżury psychodietetyczne oraz prowadziła warsztaty grupowe. W Poradni Światełko pracuje indywidualnie z pacjentami zmagającymi się z zaburzeniami odżywiania, nadmierną masą ciała oraz zainteresowanymi trwałą zmianą nawyków żywieniowych.

 

 

 

 

 

 

 

 •   Urszula Zgierun

 

Ukończyła psychologię kliniczną na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz również na tej uczelni, roczne studia podyplomowe – Psychosomatyka i somatopsychologia. Posiada kompetencje w zakresie diagnozy różnicowej i specyfiki pomocy psychologicznej w kontakcie z pacjentem z zaburzeniami somatoformicznymi i psychosomatycznymi. Interesuje się wynikami najnowszych badań w zakresie relacji psychika-ciało.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •   Karol Sobolewski 

Psychoterapeuta, profesjonalną wiedzę z zakresu psychoterapii zdobył w czasie studiów podyplomowych w Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Marii Orwid, pod kierownictwem pani Prof. Barbary Józefik, specjalistki z zakresu leczenia zaburzeń jedzenia oraz w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Staż terapeutyczny odbył w Ambulatorium Terapii Rodzin w Krakowie, placówce specjalizującej się w leczeniu anoreksji. Aktualnie pracuje w PZP – Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii oraz ŚDS dla osób chorujących psychicznie w Radiówku. W ośrodku ALIRA prowadzi terapię indywidualną, głęboką relaksację oraz konsultacje rodzinne. Współpracuje także z Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego ALIRA. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 

 

 •   Agata Nowakowska-Pawełek

Psycholog, psychoterapeuta pracujący w nurcie psychodynamicznym absolwentka Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego w Krakowie. Swoje doświadczenie zdobywała odbywając liczne staże, szkolenia, jak również prowadząc samodzielną praktykę. W ośrodku ALIRA  prowadzi terapię indywidualną. Pracuje pod stałą superwizją.

 

 

 •   Alina Kyselova

 

Psycholog, ​​terapeuta behawioralny

Ukończyła SWPS Uniwersytet Humanistyczno-społeczny w Warszawie i kursy na Ukraińskim Uniwersytecie terapii poznawczo-behawioralnej  we Lwowie:

– „CBT-model poradnictwa i wsparcia w przypadku przegranej”,

– „CBT-model zarządzania samobójstwem”,

–  „Dzieci i wojna”.

Ma za sobą rok pracy wolontaryjnej jako psycholog z dorosłymi i dziećmi z zaburzeniem lękowym, depresją, trudnościami z adaptacją w nowym kraju oraz z problemami z komunikacją.

Pracuje w języku polskim, angielskim oraz ukraińskim z dorosłymi i dziećmi, którzy doświadczają:

 

 

 

 

 

 

 

 

– zaburzeń lękowych

– fobii

– ataków paniki

– depresji

– myśli samobójczych

– traumy z powodu śmierci i utraty bliskich

– zwątpienia i niskiej samooceny

– trudności  z adaptacją w nowym  kraju

– problemów z komunikacją

 

 

 •   Paulina Gawlińska

 

Psycholog, psychoterapeutka psychoanalityczna w trakcie szkolenia, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje doświadczenia zdobywała na kursie dotyczącym uzależnień behawioralnych prowadzonym przez Fundację Preasterno, w wolontarcie w Przystani Psychologicznej pracując przy treningach umiejętności społecznych z dziećmi w wieku przedszkolnym, dziećmi i młodzieżą w całodobowej infolinii 116 111, w przedszkolu, a także na czacie i telefonie zaufania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Stale się rozwija i poszerza swoją wiedzę – aktualnie jest w trakcie szkolenia psychoanalitycznego w Stowarzyszeniu Sinthome oraz odbywa kurs Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej I Stopnia w Instytucie Psychologii Zdrowia. W swojej pracy ceni stworzenie bezpiecznej przestrzeni, wolnej od ocen i uprzedzeń, która jest niezwykle istotna w zbudowaniu relacji opartej na zaufaniu i akceptacji. Jest przyjazna osobom LGBTQIAP+.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.