Agnieszka Rybicka-Bulska

Agnieszka Rybicka-Bulska

Psycholog w trakcie 4-letniego Kursu Psychoterapii organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w  Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS, w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, w Izbie Chorych Stowarzyszenia Monar na Oddziale Terapii Uzależnień oraz w organizacjach pozarządowych. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W ośrodku ALIRA prowadzi terapię indywidualna oraz grupową.