Anastazja Grebień

Anastazja Grebień

Lekarz, w trakcie specjalizacji z psychiatrii, ukończyła medycynę na Akademii Medycznej im. Miecznikowa w Sankt Petersburgu, uzyskała
nostryfikację dyplomu na Uniwersytecie Medycznym Collegium Medicum im.Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Szkolenie specjalistyczne odbywa jak lekarz rezydent w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Mazurkiewicza przy ul. Partyzantów w Pruszkowie. Doświadczenia zawodowe zdobywała m.in. w Centrum Psychoterapii przy Szpitalu Nowowiejskim przy ul. Dolnej w Warszawie, na Oddziale Detoksykacji Alkoholowej i Terapii Uzależnień przy ul. Kolskiej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym Dom Rodzinny w Nowym Dworze Mazowieckim oraz w poradniach zdrowia psychicznego dla osób dorosłych. W Centrum Diagnozy i Pomocy Psychologicznej zajmuje się diagnozą, różnicowaniem oraz leczeniem farmakologicznym chorób psychicznych: zaburzeń nastroju (depresja, mania, dystymia, cyklotymia,
chad), zaburzeń lękowych (lęku uogólnionego, napadów lęku panicznego, ostrych i przewlekłych reakcji na stres, fobii), psychosomatycznych, schizofrenii, zaburzeń schizoafektywnych, psychoz egzogennych, otępień o różnej etiologii, uzależnień i innych. Pracuje również w języku rosyjskim.