Anna Mach

Anna Mach

Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS, doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Warszawski), psychoterapeutka w nurcie psychodynamicznym, szkoląca się w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na Oddziale Zaburzeń Nerwicowych Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie oraz na Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię par oraz terapię grupową, a także szkolenia i warsztaty psychoedukacyjne. W ośrodku ALIRA prowadzi psychoterapię grupową i  treningi umiejętności społecznych i interpersonalnych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.