Dominika Dromlewska-Żmijewska

Dominika Dromlewska-Żmijewska

Prowadzi psychoterapię krótko i długoterminową oraz indywidualną (pracuje psychodynamicznie i integracyjnie) oraz par i rodzin (w nurcie systemowym). Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Pedagogika). Uczestniczka 4-letniego Studium Psychoterapii oraz 2-letniej Szkoły Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji. Staż kliniczny odbyła w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej w Warszawie. Uczestniczyła także w rocznym stażu w Pracowni Terapii i Rozwoju, podczas którego pracowała z parami i rodzinami. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze pomocy psychologicznej. Prowadzi także psychoterapię kobiet w okresie okołoporodowym (praca terapeutyczna dotycząca różnych trudności doświadczanych podczas ciąży, porodu i po nim, np. depresji poporodowej, trudności w budowaniu relacji z dzieckiem, straty dziecka). Pracuje z osobami od 16 roku życia. Oprócz tego, jako trener prowadziła liczne szkolenia z obszaru rozwoju osobistego, kompetencji interpersonalnych, umiejętności wychowawczych. Poszerza nieustannie swoją wiedzę podczas szkoleń, seminariów i konferencji naukowych.Stale poddaje swoją pracę superwizji.