Dr. Natalia Olejnik

Dr. Natalia Olejnik

Lekarz specjalizujący się w psychiatrii dorosłych. Obecnie pracuje również w Szpitalu Nowowiejskim na oddziale ogólnopsychiatrycznym. Pracowała także w Mazowieckiem Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie.

Specjalizuje się w:

 • Zaburzenia odżywiania
  • Diagnozie i leczeniu zaburzeń psychicznych u dorosłych
  • Zaburzeniach depresyjnych
  • Zaburzeniach nastroju
  • Chorobie afektywnej dwubiegunowej
  • Nerwicach
  • Zaburzeniach lękowych
  • Zaburzeniach snu
  • Psychozach, zaburzeniach psychotycznych
  • Schizofrenii
  • Zaburzeniach pamięci
  • Zaburzeniach zachowania
  • Zaburzeniach psychicznych w wieku podeszłym
  • Zaburzeniach osobowości

Uprawnienia:
• Wypisywania recept na leki (w tym refundowanych)
• Wystawiania zwolnień lekarskich ZUS ZLA (L4)
• Wystawiania zaświadczeń lekarskich

Konsultacja w językach:
• Polski
• Angielski
• Rosyjski
• Ukraiński