Emilia Kruk Woźniczak

Emilia Kruk Woźniczak

Psychoterapeutka pracująca w podejściu psychoanalitycznym, w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty psychoanalitycznego w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika.

Uczestniczyła w szkoleniu z podstaw psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży w Ośrodku Edukacji Psychoanalitycznej oraz w kursie z postaw psychoterapii psychoanalitycznej w ISPHS.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach stażu w Terapeutycznym Oddziale Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu. Prowadzi konsultacje do terapii oraz psychoterapie indywidualne dzieci, młodzieży oraz dorosłych.