prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden – Gałuszko, Psychiatra

prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden – Gałuszko, Psychiatra

Kierownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Specjalista psychiatrii i medycyny paliatywnej, certyfikowany psychoonkolog, autorka wielu publikacji z zakresu psychoonkologii.

 

Urodziła się w Gdańsku.

Studia na Wydziale Lekarskim ukończyła w 1961 roku.

W latach 1962-69 pracowała w szpitalu psychiatrycznym Srebrzysko, uzyskała specjalizację z psychiatrii i obroniła doktorat.

W latach 1976-87 pracowała w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, uzyskała stopień doktora habilitowanego, w 1985 r. stopień profesora nadzwyczajnego.

W latach 1987-1996 była wykładowcą w Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1996-2005 była kierownikiem Zakładu Medycyny Paliatywnej Akademii Medycznej w Gdańsku.

W 2003 r. uzyskała specjalizację w zakresie medycyny paliatywnej.

2000 – 2006 r. pełniła funkcję konsultanta krajowego w zakresie medycyny paliatywnej.

W 2005 r. przeszła na emeryturę, od 2013 jest kierownikiem Katedry Psychiatrii w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie, jest także konsultantem w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku.

Pracuje także na Uniwersytecie SWPS.