Ewa Jaguszewska

Ewa Jaguszewska

Pedagog, terapeutka z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w rozwoju oraz zaburzeniami emocjonalno-społecznymi. Ukończyła szkolenie z arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim  w Łodzi. Jestem w trakcie kończenia 4-letniego szkolenia z Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Instytucie DMT. Ma za sobą proktykę na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Obecnie odbywa staż terapeutyczny w  Towarzystwie Pomocy Młodzieży w Warszawie, gdzie współprowadzi grupy pracy z ciałem oraz terapię indywidulną młodych dorosłych. Pracuje mi.in  z osobami z DDA, zaburzeniami odżywiania, dolegliwościami somatycznymi, depresją.

W Ośrodku Alira prowadzi psychoterapię tańcem i ruchem (DMT) oraz zajęcia ruchowe z elementami jogi i pilatesu. Podczas zajęć włącza techniki arteterapeutyczne, Trening Uważności, Ruch Autentyczny, improwizacje, Laban Movement Analysis i pracę z rekwizytem.

Celem jej pracy jest stwarzanie warunków, w których każda ma szansę nawiązywać bezpieczny i wspierający kontakt ze swoim ciałem.  Psychoterapia DMT pozwala na zintegrowanie płynących z ciała odczuć, z towarzyszącymi temu emocjami i myślami a także realnie doświadczyć swoich możliwości.  Dzięki temu, w myśl słów Jeniffer Tantia, jednej z terapeutek DMT: „Ruch potrafi zamienić lęk w działanie, co przemienia bezsilność w poczucie własnej skuteczności”.