Ewa Jaguszewska

Ewa Jaguszewska

Psychoterapeutka tańcem i ruchem, absolwentka IV-letniego szkolenia w Instytucie DMT afiliowanym przez ADMP UK (Brytyjskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem), kursu podyplomowego z Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi oraz licznych warsztatów z zakresu terapii ekspresyjnych. Pedagog specjalny z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą z całościowymi zaburzeniami rozwoju, różnego rodzaju niepełnosprawnością i ich rodzinami. Odbywała praktyki na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie jako asystent rodziny, w licznych szkołach integracyjnych, poradniach i ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz roczny staż z zakresu Treningu Kreatywności.  Aktualnie w trakcie 2-letniego stażu w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Towarzystwa Pomocy Młodzieży w Warszawie.

Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz grupy terapeutyczne, rozwoju osobistego oraz umiejętności społecznych i kreatywności.  W swoim podejściu  integruje pracę werbalną z ruchem i doświadczeniami z ciała.

Członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem, zobowiązana do przestrzegania kodeksu zawodowego i etycznego.  Swoją pracę poddaje stałej superwizji.