Izabela Dominko

Izabela Dominko

Psychoterapeuta tańcem i ruchem, doktor nauk humanistycznych, trener i coach, członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Współtwórczyni idei Freedance w Polsce, absolwentka Polskiego Instytutu DMT. Pracuje z dorosłymi w procesach terapeutycznych i coachingowych, w wyniku których powstają indywidualne praktyki ruchowe oparte w dużej mierze na Procesie Twórczym i elementach bioenergetyki Lowena. Współpracuje z Fundacją Ogród Nadziei, prowadząc terapię DMT dla osób z doświadczeniem choroby onkologicznej od 2008 roku. Prowadzi terapię DMT i coaching on-line zarówno w języku polskim, jak i angielskim.  Z Fundacją Światło dla Życia rozpoczęła współpracę od 2017 roku. Swoją pracę superwizuje u Corinny Brown – Superwizora ADTA (American Dance Movement Association) oraz u Wojciecha Eichelbergera.