Katarzyna Sikorska

Katarzyna Sikorska

Psycholog, terapeuta systemowy (rodzinny), specjalista terapii uzależnień. Jako terapeuta pracuję od ośmiu lat. Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz terapię indywidualną i grupową dzieci, młodzieży, dorosłych, par i rodzin a także osób zagrożonych uzależnieniami i uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz hazardu i internetu. Posiada certyfikat specjalisty terapii uzależnień Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.  Prowadzi terapię DDA (dorosłe dzieci alkoholików) i DDD (dzieci z rodzin dysfunkcyjnych). Doświadczenie zdobywała pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Poradniach Leczenia Uzależnień, Stacjonarnym Ośrodku Terapii Uzależnień, Pracowni Badań Psychologicznych, Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz prowadząc własny gabinet terapeutyczny. Odbywała staże kliniczne w Ośrodkach Terapeutycznych oraz staż psychologiczny w Szpitalu Psychiatrycznym. Ukończyła Pedagogiczny Kurs Kwalifikacyjny dla Nauczycieli. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.