Krzysztof Chwiedczenia

Krzysztof Chwiedczenia

Psychoterapeuta, posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami cierpiącymi na problemy psychiczne. Zdobywał je pracując wiele lat w ośrodku pobytu dziennego dla osób dorosłych cierpiących na zaburzenia psychiczne, w oddziale dla dzieci i młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii oraz Prywatnym Centrum Pomocy Psychologicznej.  W Ośrodku „Alira” oraz Poradni „Światełko”, prowadzi terapię indywidualną oraz grupową, skierowaną do osób dorosłych, dzieci i młodzieży, doświadczających w swoim życiu trudności i kryzysów emocjonalnych różnego pochodzenia. Pracuje również z osobami w kryzysie psychotycznym. Jest członkiem – kandydatem Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada Certyfikat Terapeuty Środowiskowego wydany przez Sekcję Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę indywidualną i grupową poddaje regularnej superwizji.