Centrum Terapii: Maja Śnieżyńska

Maja Śnieżyńska

Maja Śnieżyńska

Absolwentka psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i psychoterapeuta w trakcie szkolenia: kurs psychoterapii w ujęciu psychodynamicznym i systemowym Katedry Psychiatrii Środowiskowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, kurs asystenta psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy oraz kurs w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na stanowisku psychologa, psychoterapeuty na oddziale psychiatrycznym całodobowym, oddziale dziennym psychiatrycznym, środowiskowych domach samopomocy jak i w poradniach zdrowia psychicznego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej, w nurcie psychodynamicznym, konsultacji rodzinnych, oraz warsztatów z zakresu psychorysunku, psychodramy, relaksacji. Swoją pracę terapeutyczną poddaje superwizji.