Martyna Pawłowska

Martyna Pawłowska

Psychoterapeuta systemowy, pedagog. Absolwentka pedagogiki specjalnej, na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Ukończyła 4 letni kurs psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, szkolenie w zakresie mediacji w Dolnośląskim Ośrodku Mediacji, a także Studium Metod Psychokorekcyjnych i Studium Profilaktyki Uzależnień w Towarzystwie Psychoprofilaktycznym. Odbyła staż w Ośrodku Terapeutyczno–Szkoleniowym „Kontrakt”, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz staż podyplomowy w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Obecnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jako terapeuta. Doświadczenie zdobywała również pracując jako terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w pracy środowiskowej na rzecz rodzin i młodzieży zagrożonej marginalizacją, prowadząc warsztaty dla osób uzależnionych oraz jako asystent rodziny. Prowadzi terapię rodzin i par, młodzieży i osób dorosłych w ujęciu systemowym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.