Monika Jopkiewicz

Monika Jopkiewicz

Absolwentka psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła podyplomowe szkolenie psychoterapii analitycznej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty. Instytut posiada atest Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła szkolenie trenerów w Szkole Trenerów Moniki  Sowickiej. Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. Poradni Uzależnień PUNKT, Poradni Psychologicznej „Perspektywa”, Stowarzyszeniu „Od – Do”. Od 11 lat pracuje z osobami doświadczającymi depresji, lęków, fobii, dolegliwości psychosomatycznych, niezadowolonych z jakości swojego życia zawodowego i osobistego.  Prowadzi terapię indywidualną z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, ich rodzinami oraz Dorosłymi Dziećmi Alkoholików. W ośrodku ALIRA prowadzi terapię indywidualna. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.