Rafał Łozowski

Rafał Łozowski

Absolwent psychologii o specjalności „Wspieranie Rozwoju Osobowości na Uniwersytecie Warszawskim i psychoterapeuta indywidualny oraz grupowy w trakcie 4-letniego szkolenia w Laboratorium Psychoedukacji, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Swoje dotychczasowe doświadczenie zdobywał w ramach stażów w poradni rodzinnej, na oddziałach dziennych szpitali psychiatrycznych, a także domu opieki. W ośrodku ALIRA prowadzi psychoterapię grupową (w nurcie psychodynamiczno-interpersonalnym) oraz trening umiejętności społecznych. Swoją pracę poddaję pod regularną superwizję.